SemiQ - delvis nedgravd avfallsløsning

Flere og flere ser nå fordelene med nedgravde avfalls-beholdere. Disse løsningene kan brukes overalt hvor det ønskes et penere og mer praktisk returpunkt.

Beholderne brukes til restavfall, matavfall, papp/papir, drikkekartong, plast, tekstiler og glass/metall.

Adgangskontroll og nivå-overvåking kan monteres på enheten hvis ønskelig.

SemiQ har et nytt design, men produktet har vært i bruk og utviklet i mange år og er av høy kvalitet.

 

 

 

Fordelene er mange ved å bruke delvis nedgravde systemer for avfall;

  • SemiQ med trommelinnkast
  • Tilpass utseende til ditt nærmiljø
  • Borettslag i Gjøvik
  • SemiQ med trommelinnkast
Bildenavn

Større kapasitet, 4-5 ganger større enn den tradisjonelle beholderen.

Plassbesparende løsning p.g.a. den vertikale formen, dette er den perfekte løsningen for borettslag/sameier, rekkehus, hytteområder, rasteplasser, campingplasser, golfanlegg, parker og det offentlige rom.

Økonomisk fordi transportkostnadene reduseres p.g.a. den store oppsamlingskapasiteten.

Hygienisk fordi avfallet blir liggende under bakkenivå der temperaturen er kjølig, dette reduserer luktpoblematikken og bakterieutviklingen betraktelig. Konstruksjonen hindrer også fugler og skadyr og komme til avfallet.

Estetisk -ytterpanelene kan tilpasses miljøet så utseendet på returpunktet harmonerer med bebyggelsen rundt.

Brannsikkerhet: Ved bruk av slike beholdere økes brannsikkerheten bl.a. fordi de blir plassert frittstående og ikke inntil en hus/garasjevegg.

Ytterbeholder

Beholderen er helt tett og består av rotasjonsstøpt polyetylen. Den har meget kraftige profiler i sidene for å sikre stabilitet i grunnen. Ytterligere forankring i grunnen skjer ved å føre armeringsjern e.l. gjennom forborrede hull nederst på de loddrette profilene kombinert med betong-forankring.

SemiQ føres i tre størrelser:

1,5m3, 3m3, og 5m3. 

 

 

Bildenavn Illustrasjon av innvendig beholder

Innvendig beholder og sekkeløsning

Med SemiQ kan du velge om ønsker å bruke innersekk laget av et kraftig vevet stoff til oppsamling av avfallet eller en helt tett innerbeholder. Innerbeholderen er laget i hardplast og har en praktisk skål i bunnen, denne samler opp det våte fra avfallet. Skålen tømmes samtidig med avfallet.

Sortering av matavfall/bio

Sorteringen starter allerede i husholdningen. Det organiske avfallet blir, om det håndteres riktig, til jord. Systemet er basert på at avfallet blir samlet i bio- eller nedbrytbare papirposer/sekker gjennom hele håndteringskjeden.

  • Mindre vekt gjennom vannfordamping
  • Lite problemer med lukt
  • Bedre hygiene for renovatør
  • Papir og bio-plast er resirkulerbart

Til det organiske avfallet brukes kun 1,5 m3 

 

 

 

 

Innkast

 

 

 

Vi tilbyr luker med ulike fargevalg for effektiv kildesortering.

-kan leveres med lås/adgangskontroll

 

 

 

 

Våre beholdere kan også leveres med trommelinnkast.

 

 

Tømming

Bildenavn Illustrasjon av tømming

Hygienisk sett ved tømming av husholdningsavfall bør innerbeholderen fores med en enganssekk av polyetylen eller papir. Engangssekken følger med avfallet ved tømming og holder beholderen ren. SemiQ har en spesialtilpasset innerbeholder som er perforert dermed kommer det luft til i beholderen og bakterieutviklingen reduseres ytterligere.(se illustrasjon i bildesliden øverst på siden)

En evt. avrenning fra avfallet blir samlet opp i en skål i bunnen av beholderen, skålen blir tømt samtidig med avfallet.

Innerbeholderen er utstyrt med et utløsningstau som gjør at bunnen av beholderen åpnes av renovatøren selv.

  • til organisk avfall brukes kun 1,5 m3

 

Tømming av glass

Det er utviklet en spesialløsning for håndering av glass. Sekken er laget i et sterkt vevet stoff og bunnen forsterket med en skålformet plate av polyetylen. I og med at platen er skålformet blir evt. rester av avfallet liggende i denne og sekken holdes tørr og ren.

  • Til glass/metall brukes kun 3 m3

Tømming av papir skjer direkte fra løftesekken.

 

 

Paneler

Vi tilbyr ulike farger og materialvalg i våre ytterpaneler til SemiQ, dermed kan det nye returpunktet enkelt tilpasses miljøet rundt

Standard-panelene er produsert i metall og det kan velges mellom fargene som er illustrert til høyre

Panelene er vedlikeholdsfrie

Vi tilbyr også trepaneler av lerk som vist her

Disse panelene er produsert i metall og gir et mer moderne uttrykk gjennom sitt design

Panelene er vedlikeholdsfrie 

Tilbehør og service

Vi har et omfattende utvalg på tilbehør til våre nedgravde beholdere. Løftesekker i alle størrelser, beslag, lokk, luker og trommel-innkast, paneler og skilt. For den daglige driften har vi ett komplett sortiment av engangssekker