Vi tar prosjektledelsen!

Representerer du et borettslag eller sameie?

For mange kan det virke lettere kaotisk, uoversiktlig og ikke minst veldig tidkrevende  å få tiltaket godkjent og ikke minst gjennomført/utført. Derfor tilbyr vi oss og ta hånd  om hele prosjektledelsen for dere. Dvs, at vi håndterer samtlige søknader, all logistikk, frakt, nedgraving/montering (herunder gravetillatelser og kabelpåvisning etc) og annen nødvendig kommunikasjon overfor den berørte kommunen eller utøvende myndighet