Vi tar hånd om prosjektet deres!

Representerer du et borettslag eller sameie?

For mange kan det virke lettere kaotisk, uoversiktlig samt tidkrevende å få tiltaket godkjent og ikke minst gjennomført/utført. Derfor tilbyr vi oss og ta hånd om hele prosjektledelsen for dere. Dvs. at vi håndterer samtlige søknader, all logistikk, frakt, nedgraving/montering (herunder gravetillatelser og kabelpåvisning etc) og annen nødvendig kommunikasjon overfor den berørte kommunen eller utøvende myndighet