Conservo Miljø

En leverandør med ekspertise

Conservo Miljø er en landsdekkende leverandør med ekspertise på nedgravde avfalls-løsninger. Vi satser bevisst på å tilby løsninger og produkter av høy kvalitet hvilket gir deg som kunde lang levetid på investeringen.

 

Vi er forøvrig leveringsdyktige på mange andre produkter innenfor oppbevaring av avfall. Snakk med oss om dine behov, og vi finner en løsning.

 

Total-leverandør

Med total-leverandør menes at vi leverer et "nøkkel-ferdig" system, ferdig montert og nedgravd. Hvis ønskelig tilpasser vi med f.eks asfalt, brostein, støttemurer og beplantning rundt den nye installasjonen. Vi tenker gjerne kreativt sammen med dere! 

I tillegg innhenter vi godkjenning fra de lokale, utøvende myndigheter hva volum, antall og plassering angår.

Med andre ord: som kunde hos oss får dere en godkjent og behovsriktig løsning. Vi påtar oss prosjektledelsen så slipper du som kunde å håndtere søknadsprosedyrer,  logistikk, frakt, graving etc.

 

  • SemiQ med trommelinnkast
  • SemiQ -delvis nedgravd avfallsløsning
  • Avfallsskap
  • Beholderskap